Menu

CLOSE


Uthan Boithok

Uthan Boithok
Beneficiary Training

Beneficiary Training
Swing Machine Distribution

Swing Machine Distribution
Sanitation Distribution

Sanitation Distribution

Contact Us

Address :    Palashipara Samaj Kallayan Samity
                    Bashbaria, Gangni-7110, Gangni, Meherpur
                    Bangladesh

Phone :       +8807922-75046

E-mail :      info@psks-gm.org, psksmeherpur@gmail.com
Website :    www.psks-gm.org

জরুরি হটলাইন

জরুরি হটলাইন

Copyright © 2019 Palashipara Samaj Kallayan Samity / পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি